Doklad a faktura neplátce

Doklady, pokud nejsme plátci DPH

Nejsme-li plátci DPH ani nevedeme podvojné účetnictví, žádný předpis nám nepřikazuje, jak mají naše doklady vypadat. Pro nás i pro případnou kontrolu finančním úřadem je však dobré, aby určité údaje obsahovaly. Navíc pro platby v hotovosti a kartou začínají postupně platit pravidla EET - elektronické evidence tržeb, která je třeba respektovat. 

Příjmy v hotovosti

Při prodeji zboží nebo služeb v hotovosti jsme povinni vystavit a vydat doklad na žádost zákazníka, nerozhoduje při tom výše částky. Doklady je třeba číslovat. Můžeme vydávat paragony bez označení kupujícího nebo příjmové pokladní doklady na jméno zákazníka. Originál dáme zákazníkovi, kopii si necháme a zaevidujeme. Jestliže naše výdělečná činnost již podléhá elektronické evidenci tržeb, vydáváme stvrzenky podle pravidel EET, viz Účtenka pro zákazníka na EET.

Příjmy převodem na účet

Dokladem pro naši daňovou evidenci je nám náš výpis z účtu. Podkladem pro příjem může být vydaná faktura nebo smlouva.

Faktura vydaná, náležitosti faktury

Z našich vydaných faktur by mělo být jasné alespoň:

  • zda jde o příjem či výdej peněz v hotovosti, bankovní výpis, pohledávku (vydaná faktura) nebo závazek (přijatá faktura)
  • datum úhrady nebo vzniku pohledávky či závazku
  • naše jméno, sídlo a případně IČ
  • označení zboží či služby

Máme-li živnost, na fakturu připíšeme "Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.", přitom není třeba uvádět konkrétní příslušnost, jednací čísla ani ID RŽP z výpisu z živnostenského oprávnění.

Vydané faktury bychom měli číslovat, nejen kvůli přehlednosti pro nás a případnému pozdějšímu dohledání kvůli reklamaci zákazníka, ale i proto, abychom před správcem daně předešli podezření, že jsme nějakou zatajili.

Výdaje v hotovosti, převodem z účtu, dobírka

Při nákupu za hotové potřebujeme originál dokladu. Když je doklad nejednoznačný, je lepší k němu přidat upřesnění. Když hrozí vyblednutí, je dobré jej okopírovat.

Pokud něco koupíme na dobírku, požádáme při úhradě dobírky přepravce, aby nám vystavil potvrzení o převzetí peněz, jinak by nám mohl chybět doklad o úhradě (pokud by v balíčku nebyl takový doklad).

Platíme-li převodem z účtu, je nám dokladem o zaplacení náš výpis z účtu.

Faktury přijaté

Pro doložení našich výdajů nepotřebujeme fakturu s razítkem ani podpisem, stačí nám vytisknout fakturu obdrženou emailem. Pro přehlednost si přijaté faktury většinou číslujeme. Pokud fakturu přikládáme k úhradě v hotovosti, není třeba ji ani číslovat.

Zálohová faktura

Nejedná se prakticky o doklad, je to jen informace pro platbu předem. Můžeme ji přiložit k dokladu o platbě.

Archivace dokladů

I když nejsme plátci DPH, musíme své doklady předepsanou dobu archivovat.

Daňové doklady plátce DPH

Jsme-li plátci DPH, tak doklady, které vydáváme a přijaté doklady, u kterých si budeme nárokovat odpočet DPH musí mít náležitosti daňového dokladu.

Účetní doklady pro podvojné účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, naše doklady jsou účetní doklady a musí mít náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví:

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt