logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Doklad a faktura neplátce

Faktura neplátce DPH, náležitosti faktury a dokladu

Nejsme-li plátci DPH ani nevedeme podvojné účetnictví, žádný předpis nepřikazuje, jak mají naše doklady vypadat. Z více důvodů by však z našich dokladů a faktur mělo být jasné alespoň:

  • zda jde o příjem či výdej peněz v hotovosti, bankovní výpis, pohledávku (vydaná faktura) nebo závazek (přijatá faktura)
  • datum úhrady nebo vzniku pohledávky či závazku
  • označení toho, kdo doklad vydal (firma nebo jméno, sídlo a případně IČ)
  • označení zboží či služby
  • podpis prodávajícího (není potřeba u faktur)
  • naše pořadové číslo dokladu - kvůli vazbě na evidenci

Máme-li živnost, na fakturu připíšeme "Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.", přitom není třeba uvádět konkrétní příslušnost, jednací čísla ani ID RŽP z výpisu z živnostenského oprávnění.

Faktura vydaná

Vydané faktury bychom měli určitě číslovat i proto, abychom vyloučili podezření, že jsme nějakou zatajili.

Faktury přijaté

Nemusí mít razítko ani podpis, stačí vytisknutá faktura obdržená emailem. Pokud ji přikládáme k úhradě v hotovosti, není třeba ani číslovat.

Zálohová faktura

Nejedná se prakticky o doklad, je to jen informace pro platbu předem.

Výdaje v hotovosti a dobírka

Při nákupu za hotové například v obchodě potřebujeme originál dokladu. Když je doklad nejednoznačný, je lepší k němu přidat upřesnění. Když hrozí vyblednutí, je dobré jej okopírovat.

Pokud něco koupíme na dobírku, požádáme při úhradě dobírky přepravce, aby nám vystavil potvrzení o převzetí peněz, jinak by nám mohl chybět doklad o úhradě (pokud by v balíčku nebyl doklad).

Příjmy v hotovosti

Při prodeji zboží nebo služeb v hotovosti jsme povinni vystavit a vydat paragon na žádost zákazníka, nerozhoduje při tom výše částky. Doklady je třeba číslovat. Můžeme vydávat paragony bez označení kupujícího nebo příjmové pokladní doklady na jméno zákazníka. Originál dáme zákazníkovi, kopii si necháme a zaevidujeme.

Daňové doklady plátce DPH

Jsme-li plátci DPH, tak doklady, které vydáváme a přijaté doklady, u kterých si budeme nárokovat odpočet DPH musí mít náležitosti daňového dokladu.

Účetní doklady pro podvojné účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, naše doklady jsou účetní doklady a musí mít náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví:

Aktualizováno 15.6.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt