logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Doklad a faktura neplátce

Faktura neplátce DPH, náležitosti faktury a dokladu

Nejsme-li plátci DPH ani nevedeme podvojné účetnictví, žádný předpis nepřikazuje, jak mají naše doklady vypadat. Z více důvodů by však z našich dokladů a faktur mělo být jasné alespoň:

  • zda jde o příjem či výdej peněz v hotovosti, bankovní výpis, pohledávku (vydaná faktura) nebo závazek (přijatá faktura)
  • datum úhrady nebo vzniku pohledávky či závazku
  • označení toho, kdo doklad vydal (firma nebo jméno, sídlo a případně IČ)
  • označení zboží či služby
  • podpis prodávajícího (není potřeba u faktur)
  • naše pořadové číslo dokladu - kvůli vazbě na evidenci

Máme-li živnost, na fakturu připíšeme "Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.", přitom není třeba uvádět konkrétní příslušnost, jednací čísla ani ID RŽP z výpisu z živnostenského oprávnění.

Faktura vydaná

Vydané faktury bychom měli určitě číslovat i proto, abychom vyloučili podezření, že jsme nějakou zatajili.

Faktury přijaté

Nemusí mít razítko ani podpis, stačí vytisknutá faktura obdržená emailem. Pokud ji přikládáme k úhradě v hotovosti, není třeba ani číslovat.

Zálohová faktura

Nejedná se prakticky o doklad, je to jen informace pro platbu předem.

Výdaje v hotovosti a dobírka

Při nákupu za hotové například v obchodě potřebujeme originál dokladu. Když je doklad nejednoznačný, je lepší k němu přidat upřesnění. Když hrozí vyblednutí, je dobré jej okopírovat.

Pokud něco koupíme na dobírku, požádáme při úhradě dobírky přepravce, aby nám vystavil potvrzení o převzetí peněz, jinak by nám mohl chybět doklad o úhradě (pokud by v balíčku nebyl doklad).

Příjmy v hotovosti

Doklady je třeba číslovat. Můžeme vydávat paragony bez označení kupujícího nebo příjmové pokladní doklady na jméno zákazníka. Originál dáme zákazníkovi, kopii si necháme a zaevidujeme.

Daňové doklady plátce DPH

Jsme-li plátci DPH, tak doklady, které vydáváme a přijaté doklady, u kterých si budeme nárokovat odpočet DPH musí mít náležitosti daňového dokladu.

Účetní doklady pro podvojné účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, naše doklady jsou účetní doklady a musí mít náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví:

Aktualizováno 16.12.2014   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt