Darovací a dědická daň

Dědická a darovací daň je daní z příjmů

Zákon o dani darovací, dědické a z převodu nemovitostí je zrušený, darovací daň i dědická daň, obě tyto daně jsou od roku 2014 součástí daně z příjmů.

Dědická daň nula

Dědictví viz § 4a Zákona o dani z příjmů - osvobození od daně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt