Datové schránky a OSVČ

Povinnosti spojené s povinnou datovou schránkou

1) úřady doručují do datové schránky písemnosti.

2) formulářová podání lze činit jen elektronicky.

Úřady doručují do datové schránky

Po 10 dnech, pokud se do určité doby nikdo do datové schránky nepřihlásí, se zpráva považuje za doručenou.

Daňová přiznání atd. jen elektronicky

Daňová přiznání a další formulářová podání jako třeba přihláška k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů je možné podávat jen elektronicky. To se týká i všech příloh, které s k podání pojí.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt