Zvláštní režim EET

Zvláštní režim, tedy "offline režim" EET

Offline režim EET znamená, že nemusíme být připojeni k internetu, ale své tržby v EET evidujeme pomocí papírových účtenek (bložky dostaneme od finančního úřadu). Za každý den zaznamenáme výši tržeb a počet vydaných a stornovaných účtenek. A po každém čtvrtletí zašleme informace o tržbách na finanční úřad.

Možnost využít tento režim začne platit od 1. května 2020. Žádost o povolení můžeme podat ještě před nabytím účinnosti novely, která zvláštní režim zavede.

Jaké podmínky musíme splnit pro offline režim

Abychom mohli v offline režimu evidovat, musíme splnit zároveň tyto podmínky:

- nesmíme být plátcem DPH

- nesmíme mít více než 2 zaměstnance (ledaže je další zaměstnanec zaměstnán jen z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem)

- výše našich příjmů z evidovaných tržeb nesmí přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč

- předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč. (Jak toto prokázat není zatím vyjasněno.)

Žádost o zvláštní režim EET

O zvláštní režim musíme požádat. V žádosti prokážeme splnění podmínek a uvedeme údaje o provozovnách, v nichž přijímáme evidované tržby (těch, které jsme zatím správci daně neoznámili v souvislosti s plněním povinností podle zákona o EET). Finanční úřad má rozhodnout do 30 dnů.

Pokud přestaneme splňovat podmínky pro zvláštní offline režim, oznámíme to do 15 dnů správci daně.

Účtenky

Blok účtenek si vyzvedneme na finančním úřadu po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu. Nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavíme účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Kopii účtenky uschováme.

Na účtence se uvádí DIČ (ale jen pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem), označení provozovny, kde je tržba uskutečněna, pokud máme více než 1 provozovnu, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a celková částka tržby.

Nelze kombinovat oba režimy

Pokud začneme evidovat EET online, automaticky zaniká povolení pro zvláštní offline režim. Blok účtenek vrátíme do 15 dnů na finanční úřad.

Oznámení o evidovaných tržbách podáváme na finanční úřad

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu podáme buď na tiskopisu vydaném ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítače (údaje, obsah a uspořádání se musí shodovat s tiskopisem) nebo datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (patrně z daňového portálu).

V oznámení je i označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud máme více než 1 provozovnu, tržby se uvádějí zvlášť za každou provozovnu. 

Oznámení zákazníkům vyvěsíme v provozovně

V provozovně vyvěsíme oznámení v následujícím znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt