Zvláštní offline režim EET

Offline zvláštní režim EET

Zvláštní režim EET znamená, že nemusíme mít vůbec internet. Své tržby pro elektronickou evidenci tržeb - EET evidujeme pomocí papírových účtenek - bločky dostaneme od finančního úřadu. Po každém čtvrtletí podáme na finanční úřad jednoduché oznámení o tržbách se sumou za každý měsíc.

EET a opatření proti koronaviru

Všechny povinnosti spojené s EET se pro všechny ruší do konce roku 2022.

Jaké podmínky musíme splnit pro offline režim

Abychom mohli používat zvláštní režim EET, musíme splňovat všechny tyto podmínky:

- nejsme plátcem DPH

- nemáme více než 2 zaměstnance (ledaže je další zaměstnanec zaměstnán jen z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem)

- výše našich tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nepřesáhla 600 tisíc Kč

- předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb, kterou očekáváme ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících, nepřesáhne 600 tisíc Kč. 

Uvedené limity se vztahují jen na tržby podléhající EET, tedy ty v hotovosti, nemusíme tam započítávat bezhotovostní tržby.

Žádost o zvláštní režim EET

Pokud chceme zvláštní režim používat, musíme o něj požádat. V žádosti prokážeme splnění podmínek a uvedeme údaje o provozovnách, v nichž přijímáme evidované tržby (už jen těch, které jsme zatím správci daně neoznámili v souvislosti s plněním povinností podle zákona o EET). Finanční úřad má rozhodnout do 30 dnů.

Pokud přestaneme splňovat podmínky pro zvláštní offline režim, oznámíme to do 15 dnů správci daně.

Účtenky od FÚ - finančního úřadu

Blok účtenek si vyzvedneme na finančním úřadu, jakmile získáme povolení evidovat ve zvláštním režimu. Žádné jiné tiskopisy ani účtenky nejsou povolené.

Když přijmeme tržbu v hotovosti, vystavíme účtenku z bločku od FÚ. Přitom postupujeme od nejnižšího pořadového čísla a žádnou nevynecháme. Účtenku vydáme zákazníkovi, kopii uschováme.

Na účtence uvádíme DIČ (pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem), označení provozovny, kde je tržba uskutečněna (pokud máme více než 1 provozovnu), datum a čas přijetí tržby (nebo vystavení účtenky, pokud jsme ji vystavili už dříve) a celkovou částku tržby. 

Nelze kombinovat oba režimy

EET nemůžeme vést zároveň online i offline, i kdyby to bylo ve dvou různých našich provozovnách. Pokud začneme evidovat EET online, automaticky nám zaniká povolení pro zvláštní režim EET. A blok účtenek vrátíme do 15 dnů na finanční úřad.

Oznámení o evidovaných tržbách ve zvláštním režimu

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu podáme buď na tiskopisu vydaném ministerstvem financí nebo na obdobném tiskovém výstupu z počítače nebo datovou zprávou z daňového portálu. Vždy do 20. dne po skončení čtvrtletí.

V oznámení uvedeme výši přijatých tržeb jednou částkou za každý měsíc. Pokud jsme měli nějaká storna, uvedeme i celkovou výši storen a počet storen. 

Pokud máme více než 1 provozovnu, uvedeme tyto údaje zvlášť za každou provozovnu. 

Oznámení zákazníkům vyvěsíme v provozovně

V provozovně vyvěsíme oznámení v následujícím znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt