Zvláštní offline režim EET

"Papírový" zvláštní režim EET

Zvláštní režim EET znamená, že nemusíme být připojeni k internetu, ale své tržby v EET evidujeme pomocí papírových účtenek, bločky dostaneme od finančního úřadu. Za každé čtvrtletí podáme na finanční úřad oznámení o tržbách - celkové sumě tržeb za celé čtvrtletí.

Možnost použít tento režim začne platit 1. května 2020, žádat o něj můžeme už dnes. 

Jaké podmínky musíme splnit pro offline režim

Abychom mohli v offline režimu evidovat, musíme splnit zároveň tyto podmínky:

- nesmíme být plátcem DPH

- nesmíme mít více než 2 zaměstnance (ledaže je další zaměstnanec zaměstnán jen z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem)

- výše našich tržeb za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí nesmí přesáhnout 600 000 Kč

- předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb, kterou očekáváme ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících, nesmí přesáhnout 600 000 Kč. 

Uvedené limity se vztahují jen na tržby podléhající EET, tedy hlavně ty v hotovosti, nemusíme tam započítávat bezhotovostní tržby (detailně viz EET).

Žádost o zvláštní režim EET

O zvláštní režim musíme požádat. V žádosti prokážeme splnění podmínek a uvedeme údaje o provozovnách, v nichž přijímáme evidované tržby (těch, které jsme zatím správci daně neoznámili v souvislosti s plněním povinností podle zákona o EET). Finanční úřad má rozhodnout do 30 dnů.

Pokud přestaneme splňovat podmínky pro zvláštní offline režim, oznámíme to do 15 dnů správci daně.

Účtenky od FÚ

Blok účtenek si vyzvedneme na finančním úřadu, jakmile nám povolí evidovat tržby ve zvláštním režimu. Při uskutečnění evidované tržby vystavíme účtenku, postupujeme od nejnižšího pořadového čísla a žádnou nevynecháme. Účtenku vydáme tomu, od koho evidovaná tržba plyne, kopii uschováme.

Na účtence uvádíme DIČ (ale jen pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem), označení provozovny, kde je tržba uskutečněna (okud máme více než 1 provozovnu), datum a čas přijetí tržby (nebo vystavení účtenky, pokud jsme ji vystavili už dříve) a celková částka tržby.

Nelze kombinovat oba režimy

Nemůžeme zároveň evidovat v EET online i offline, i kdyby to bylo ve dvou různých našich provozovnách. Pokud začneme evidovat EET online, automaticky nám zaniká povolení pro zvláštní offline režim. Blok účtenek vrátíme do 15 dnů na finanční úřad.

Oznámení o evidovaných tržbách

Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu podáme buď na tiskopisu vydaném ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítače (údaje, obsah a uspořádání se musí shodovat s tiskopisem) nebo datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (patrně z daňového portálu).

V oznámení uvedeme celkovou výši přijatých tržeb za celé čtvrtletí a počet tržeb za celé čtvrtletí. Pokud jsme měli nějaká storna, uvedeme i celkovou výši storen a počet storen. 

Pokud máme více než 1 provozovnu, uvedeme tyto údaje zvlášť za každou provozovnu. 

Oznámení zákazníkům vyvěsíme v provozovně

V provozovně vyvěsíme oznámení v následujícím znění: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt