logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Plátcem DPH překročením obratu

Obrat 1 milion Kč

Plátcem DPH se staneme, pokud náš obrat za předchozích nejvýše 12 kalendářních měsíců dosáhne 1 milion Kč, viz §6 zákona o DPH Obrat musíme tedy sledovat po ukončení každého měsíce za 12 měsíců zpětně.

Odkdy plátcem DPH

Plátcem DPH se automaticky stáváme od začátku druhého měsíce po měsíci, ve kterém jsme obrat překročili. Od toho dne musíme začít plnit povinnosti plátce DPH. A to i tehdy, pokud bychom včas neprovedli registraci, viz povinná registrace. plátce.

Zaregistrovat se musíme do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jsme překročili obrat.

Když například prodejem zboží či služeb v červnu dokonáme obrat 1 milion Kč za 12 měsíců, budeme ještě v červenci prodávat bez DPH. Za zdanitelná plnění v srpnu už ale požadujeme na zákazníkovi i DPH. První daňové přiznání k DPH podáme za srpen, to znamená do 25. září. 

Co patří do obratu

Obrat definuje § 4a Zákona o DPH. Do obratu tedy počítáme úplaty, které nám náleží například za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Přitom rozhodující je den, kdy jsme plnění uskutečnili, a ne den, kdy dostaneme peníze.

Započítáme přitom i plnění, která jsme uskutečnili, ale odběratel nám je zaplatil později nebo nám je nezaplatil vůbec.

Máme-li obchod s použitým zbožím, započítáváme do obratu nejen přirážku, ale celou úplatu. U zprostředkování za provizi do obratu vstupuje pouze tato provize.

Co nepatří do obratu

Do obratu za účelem povinné registrace k DPH nezahrnujeme například úplatu z prodeje dlouhodobého majetku.

Poskytujeme-li služby osobám povinným k DPH, které mají sídlo mimo ČR, třeba v EU, je místo plnění mimo tuzemsko a poskytnutá plnění se také nezahrnují do obratu.

Aktualizováno 17.5.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt