Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář

Potvrzení vystavuje zaměstnavatel pro svého zaměstnance s údaji o příjmech za celý rok. Formulář vydává ministerstvo financí každý rok v nové podobě, takže je třeba si vyzvednout na finančním úřadě ten aktuální, nebo si jej stáhneme, viz formuláře.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Zaměstnavatel vystaví po skončení roku na žádost zaměstnance potvrzení o jeho příjmech ze zaměstnání za celý kalendářní rok, zvláštní Potvrzení se vydává pro odměny z Dohod. Potvrzení obsahuje:

- částku zdanitelných příjmů é Příjmy ze zaměstnání

- sražené zálohy na daň z příjmu

- zdravotní pojištění odvedené ze mzdy

- sociální pojištění odvedené ze mzdy

- údaje o tom, zda byly uplatněny slevy z daně a které

Na žádost zaměstnance

Potvrzení vystaví zaměstnavatel zaměstnanci na jeho požádání do deseti dnů. Kopii Potvrzení si uschová.

Potvrzení od všech zaměstnavatelů

Zaměstnanec potřebuje potvrzení tehdy, když podává Daňové přiznání k dani z příjmu.

Dále tehdy, když mu zaměstnavatel dělá roční zúčtování záloh daně z mezd pro všechna jeho zaměstnání během roku. Zaměstanavatel to ale může pro zaměstnance udělat jen tehdy, když se jeho zaměstnání nepřekrývala.

V obou případech si zaměstnanec musí vyžádat toto Potvrzení od všech zaměstnavatelů, od kterých měl za daný kalendářní rok zdanitelný příjem. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt