Prohlášení poplatníka daně z příjmů

Tiskopis, vzor vyplnění

Prohlášení poplatníka stáhneme z webu finanční správy.

Podpis na prohlášení

Podpisem růžového dvojlistu "Prohlášení poplatníka DPFO ze závislé činnosti" potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy daně. Zaměstnavatel uplatněné slevy použije při výpočtu daně ze mzdy a zaměstnanec tak dostane vyšší čistou mzdu.

Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele

Na stejné období - jeden kalendářní měsíc, několik měsíců nebo rok, může zaměstnanec podepsat Prohlášení jen u jednoho zaměstnavatele.

Když zaměstnanec nepodepíše

Pokud zaměstnanec Prohlášení nepodepíše, zaměstnavatel vypočítá zálohu daně ze mzdy nesníženou o slevy na dani. (V případě Dohody o provedení práce strhne srážkovou daň nesníženou o slevy daně, k tomu podrobněji viz Zaměstnání malého rozsahu). Přitom může zaměstnanec nenávratně přijít o slevy na dani, pokud je jeho celoroční příjem nízký.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt