logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Kontrolní hlášení a upřesnění

Zaokrouhlování - DIČ - Ev. číslo daňového dokladu - Datum povinnosti přiznat daň (DPPD) - Částečně osobní spotřeba - Různá plnění na jednom dokladu - Pokyny -

Zaokrouhlování

Základ daně a DPH můžeme do kontrolního hlášení uvádět přesně (včetně haléřové položky) nebo zaokrouhlené na celé koruny, respektive podle daňových dokladů či daňové evidence.

DIČ

Uvádíme jen kmenovou část DIČ, počáteční CZ nevyplňujeme. Je-li zákazník OSVČ - neplátce DPH, zjistíme jeho DIČ pro účely jiných daní (daně z příjmu). Zákazníka, který DIČ neuvede, bereme jako soukromou osobu a prodej pro něj uvedeme mezi kumulativní v části A.5, ať je v jakékoliv ceně. Pokud však zákazník z toho plnění uplatní nárok na odpočet DPH, úřad nás vyzve k doplnění kontrolního hlášení (krátký termín a vysoké pokuty při neuposlechnutí). Je-li zákazník podnikatel bez českého DIČ, uvedeme plnění mezi kumulativními v části A.5. 

Ev. číslo daňového dokladu

Evidenční číslo daňového dokladu zaznamenáme zvlášť pečlivě. Dodavatel i odběratel mají ve svých hlášeních uvést shodný údaj, tedy číslo dokladu uvedené vystavovatelem dokladu. Zapíšeme je co nejpřesněji, minimálně zachováme písmena a číslice ve správném pořadí, malá a velká písmena můžeme zaměnit, úvodní nuly možno vynechat. (Například "0000001-25pf/2" můžeme zapsat "125PF2".) Finanční úřad doklady spáruje bez ohledu na mezery, lomítka, pomlčky a další speciální znaky.

Datum povinnosti přiznat daň (DPPD)

Je to datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum úplaty, podle toho, co je dříve, viz §21 zákona o DPH.

Částečně osobní spotřeba

Pokud část plnění použijeme i pro osobní spotřebu, a zároveň je celková suma dokladu v částce nad 10 tisíc Kč včetně DPH, musíme i toto plnění zapsat jednotlivě do B.2. A to i v případě, že částka pro podnikání vychází menší než těch 10 tisíc. V hlášení uvedeme pouze částku v poměrné výši na podnikání a ve sloupci "použit poměr" vyplníme ANO.

(Pokud však jsou dvě plnění na jednom dokladu a jedno je na soukromý účel, uvedeme do hlášení jen to pro podnikání, a ve sloupci "použit poměr" vyplníme NE.)

Různá plnění na jednom dokladu

Pokud jeden doklad obsahuje různé druhy plnění, které se vykazují v různých částech kontrolního hlášení, použijeme evidenční číslo dokladu vícekrát na více řádcích. Pokud je celková suma plnění přes 10 tisíc Kč včetně DPH, je třeba všechny části dokladu uvádět jednotlivě, tedy např. v oddíle A.4 u prodejů nebo B.2 u nákupů.

Podobně to platí, pokud doklad obsahuje vedle běžného plnění také plnění osvobozené. Je-li celková suma dokladu přes 10 tisíc Kč včetně DPH, je třeba plnění uvádět jednotlivě, tedy např. v oddíle A.4 u prodejů nebo B.2 u nákupů.

Pokyny

Viz Pokyny z 16.6.2017

Reklama

reklama