Kontrolní hlášení otázky a odpovědi

Kontrolní hlášení koresponduje s daňovým přiznáním

Kontrolní hlášení musí obsahovat plnění, která zároveň za stejné období zapisujeme i do přiznání k DPH.

Zaokrouhlování

Základ daně a DPH můžeme do kontrolního hlášení uvádět přesně (včetně haléřové položky) nebo zaokrouhlené na celé koruny, respektive podle daňových dokladů či daňové evidence.

Plnění uváděná kumulativně

Do kontrolního hlášení uvádíme většinu plnění kumulativně v jedné částce za celé zdaňovací období, takže drobní podnikatelé často vystačí s díly A.5 a B.3 kontrolního hlášení, viz Kontrolní hlášení - co kam patří

Plnění uváděná jednotlivě

Prodeje a nákupy nad 10 tisíc Kč včetně DPH uvádíme jednotlivě. Prodeje (uskutečněná plnění) rozepíšeme v části A.4, nákupy (přijatá plnění) v části B.2. U každého jednotlivého plnění uvedeme DIČ dodavatele či odběratele, evidenční číslo daňového dokladu a datum povinnosti přiznat DPH. Jiné méně časté druhy plnění viz Kontrolní hlášení - co kam patří.

DIČ

Uvádíme jen kmenovou část DIČ, počáteční CZ nevyplňujeme. Je-li zákazník OSVČ - neplátce DPH, zjistíme jeho DIČ pro účely jiných daní (daně z příjmu). Zákazníka, který DIČ neuvede, bereme jako soukromou osobu a prodej pro něj uvedeme mezi kumulativní v části A.5, ať je v jakékoliv ceně. Pokud však zákazník z toho plnění uplatní nárok na odpočet DPH, úřad nás vyzve k doplnění kontrolního hlášení (krátký termín a vysoké pokuty při neuposlechnutí). Je-li zákazník podnikatel bez českého DIČ, uvedeme plnění mezi kumulativními v části A.5. 

Ev. číslo daňového dokladu

Evidenční číslo daňového dokladu zaznamenáme zvlášť pečlivě. Dodavatel i odběratel mají ve svých hlášeních uvést shodný údaj, tedy číslo dokladu uvedené vystavovatelem dokladu. Zapíšeme je co nejpřesněji, minimálně zachováme písmena a číslice ve správném pořadí, malá a velká písmena můžeme zaměnit, úvodní nuly možno vynechat. (Například "0000001-25pf/2" můžeme zapsat "125PF2".) Finanční úřad doklady spáruje bez ohledu na mezery, lomítka, pomlčky a další speciální znaky.

Datum povinnosti přiznat daň (DPPD)

Je to datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum úplaty, podle toho, co je dříve, viz §21 zákona o DPH.

Částečně osobní spotřeba - "Použit poměr" ANO

Pokud část plnění použijeme i pro osobní spotřebu, a zároveň je celková suma dokladu v částce nad 10 tisíc Kč včetně DPH, musíme i toto plnění zapsat jednotlivě do B.2. A to i v případě, že částka pro podnikání vychází menší než těch 10 tisíc. V hlášení uvedeme pouze částku v poměrné výši na podnikání a ve sloupci "použit poměr" vyplníme ANO.

(Pokud však jsou dvě plnění na jednom dokladu a jedno je na soukromý účel, uvedeme do hlášení jen to pro podnikání, a ve sloupci "použit poměr" vyplníme NE.)

Různá plnění na jednom dokladu

Pokud jeden doklad obsahuje různé druhy plnění, které se vykazují v různých částech kontrolního hlášení, použijeme evidenční číslo dokladu vícekrát na více řádcích. Pokud je celková suma plnění přes 10 tisíc Kč včetně DPH, je třeba všechny části dokladu uvádět jednotlivě, tedy např. v oddíle A.4 u prodejů nebo B.2 u nákupů.

Podobně to platí, pokud doklad obsahuje vedle běžného plnění také plnění osvobozené. Je-li celková suma dokladu přes 10 tisíc Kč včetně DPH, je třeba plnění uvádět jednotlivě, tedy např. v oddíle A.4 u prodejů nebo B.2 u nákupů.

Splátkové a platební kalendáře, leasing

Pro splátkové kalendáře (viz § 31 zákona o DPH) nebo platebního kalendáře (viz § 31a zákona o DPH) se pro limit 10 tisíc Kč bere součet jednotlivých dílčích plnění nebo úplat. Proto je v kontrolních hlášeních uvádíme jednotlivě, i když jednotlivé sumy limit nepřekračují. Každý měsíc uvádíme stejné číslo dokladu, DPPD uvedeme den, ke kterému je dodavatel povinen přiznat DPH. U souhrnných daňových dokladů je také rozhodující celkový součet hodnot všech plnění.

Zálohy, platby předem

Pokud uskutečníme zdanitelné plnění pro osobu povinnou k DPH, jehož celková hodnota je například 17 tisíc Kč a z toho předchází úplata 6 tisíc Kč, rozepíšeme částky jednotlivě i kumulativně do části A.4 i A.5. Přijatou platbu předem 6 tisíc Kč, jejímž přijetím nám vznikla samostatná povinnost přiznat DPH, vykážeme v kumulativní části A.5, zbývající platbu 11 tisíc Kč vykážeme jednotlivě v části A.4, neboť je přes limit. Platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění, klasicky „zálohy“, se tedy posuzují samostatně.

Obdobně u přijatých zdanitelných plnění a poskytnutých plateb - záloh, použijeme oddíl B.2 a B.3.

Opravy chyb

Viz Následné kontrolní hlášení, opravné.

Finanční úřad - dotazy a odpovědi

Viz Pokyny z 16.6.2017 a financnisprava.cz/.../dotazy-a-odpovedi.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt