logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

OSVČ a důchod

Kdy a jak do důchodu - Řádný starobní důchod - Předčasný důchod - Předdůchod -

Kdy a jak do důchodu

Důchod pro OSVČ vyjde vždy nižší než pro zaměstnance se srovnatelnými příjmy.  

Předčasný důchod využít nemůžeme, protože bychom museli přestat normálně vydělávat a živořili bychom z nízkého důchodu. 

Předdůchod přichází v úvahu, pokud platíme jen minimální zálohu na zdravotní pojištění. Tato platba by se nám totiž s předdůchodem mohla příjemně snížit.

Řádný starobní důchod

Nárok na starobní důchod máme tehdy, když splníme podmínku věku a doby pojištění. 

Výše důchodu se spočítá z určitého procenta našich výdělků, ne z celé sumy. Pokud jsme na sociálním pojištění odváděli jako OSVČ jen minimální zálohy, bude náš důchod velmi nízký, nižší než dostane zaměstnanec pracující za minimální mzdu. Více viz Starobní důchod.

Předčasný důchod

Předčasný důchod můžeme využít jen tehdy, když už dále nechceme podnikat.  A nebo když můžeme své podnikání umenšit tak, aby byl zisk jen velmi nízký (necelých 100 tisíc Kč za rok - přesná cifra viz Nízký zisk.) Jakmile dosáhneme na řádný starobní důchod, můžeme své podnikání a zisky opět plně rozvinout. 

Po dobu předčasného důchodu neplatíme sociální pojištění. Zdravotní pojištění platíme jen z dosaženého zisku (nemusíme platit minimální zálohy), takže i tady výrazně ušetříme.

Předdůchod

Předdůchod můžeme použít tehdy, když jsme si na něj naspořili na svém doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijní připojištění). Má tu výhodu, že můžeme i nadále neomezeně podnikat a přitom se na nás částečně nahlíží jako na důchodce.

To "částečně" znamená, že zdravotní pojištění platíme jen ze skutečně dosaženého zisku, nemusíme ctít minimální zálohy. Sociální pojištění ale platit musíme, a to jako OSVČ, která má hlavní činnost - tedy nejméně minimální zálohy (s vysokým ziskem ještě víc).

Během předdůchodu nám plynou měsíční platby předdůchodu, které ale nejsou "ze státního", ale z našeho naspořeného. Více viz Předdůchod.

Reklama

reklama