OSVČ a důchod

Kdy a jak do důchodu

Máme pár let před důchodem? Máme několik možností.

- pokračujeme v plném podnikání jako OSVČ až do našeho nároku na řádný starobní důchod

- pokračujeme v plném podnikání jako OSVČ a necháme si vyplácet předdůchod (musíme mít naspořeno penzijní připojištění)

- umenšíme své podnikání jako OSVČ (do zisku maximálně cca 85 tisíc Kč za rok) a odejdeme do předčasného důchodu

Předčasný důchod

Předčasný důchod je asi nejvýhodnější. Ale můžeme ho využít jen tehdy, když můžeme své podnikání umenšit tak, aby zisk činil jen maximálně cca 85 tisíc Kč za rok (přesná cifra viz Nízký zisk.) Jakmile dosáhneme na řádný starobní důchod, můžeme své podnikání a zisky opět plně rozvinout. 

Po dobu předčasného důchodu neplatíme sociální pojištění. Zdravotní pojištění platíme jen z opravdu dosaženého zisku jako osoba s vedlejšími příjmy.

Starobní důchod se nám díky předčasnému odchodu do penze zkrátí a to zkrácení je trvalé.

Předdůchod

Předdůchod má tu výhodu, že můžeme i nadále neomezeně podnikat a přitom se na nás částečně nahlíží jako na důchodce.

To "částečně" znamená, že zdravotní pojištění platíme jen ze skutečně dosaženého zisku, nemusíme ctít minimální zálohy. Sociální pojištění ale musíme platit jako OSVČ, která má hlavní činnost, nejméně minimální zálohy (s vysokým ziskem ještě víc).

Během předdůchodu nám plynou měsíční platby předdůchodu, které ale nejsou vypláceny "ze státního", ale z toho, co jsme si naspořili na vlastním doplňkovém penzijním spoření (= penzijní připojištění). Ještě před započetím předdůchodu tam musíme mít dost peněz, celou částku, aby pokryla celý náš předdůchod, přesněji viz Předdůchod.

Na starobní důchod najedeme ve chvíli, kdy na něj máme v řádném termínu nárok. Nebude zkrácený, ale plný (tedy tak, jak nám to podle státu vychází). 

Řádný starobní důchod

Pokud nemáme naspořeno na předdůchod a ani nemůžeme umenšit razantně své zisky, nezbývá nám patrně než vyčkat na termín pro řádný starobní důchod. Můžeme se utěšovat aspoň tím, že oproti předčasnému důchodu nebude nijak zkrácený.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt