Důchodci a podnikání

Invalidní či starobní důchod a OSVČ

Ve starobním i invalidním důchodu si můžeme vydělávat jako OSVČ, tedy podnikat nebo vykonávat jinou samostatně výdělečnou činnost.

V invalidním důchodu bez omezení

V invalidním důchodu si můžeme vydělávat bez omezení, omezeni jsme jen svým nepříznivým zdravotním stavem, viz Invalidní důchod a výdělek.

V předčasném důchodu s nízkým výdělkem

V řádném starobním důchodu si můžeme rovněž vydělávat bez omezení, viz Souběh důchodu a výdělku.

Pokud však máme předčasný důchod, můžeme se přivydělávat jen do určité výše, viz Předčasný důchod a přivýdělek.

Jak začít

Cesta důchodce za podnikáním je stejná jako u všech ostatních,  viz Jak začít podnikat .

Daňové slevy na dani z příjmu

Jsme-li ve starobním důchodu (ať už řádném nebo předčasném), nemůžeme v daňovém přiznání k dani z příjmu využít slevu daně na poplatníka, pokud jsme podnikali k 1.1. roku, za který daňové přiznání podáváme (uvedené platí od roku 2013).

Jsme-li v invalidním důchodu, můžeme využít slevu daně na poplatníka a navíc i slevu daně na invalidního důchodce.

Zdravotní a sociální pojištění

Díky tomu, že bereme důchod, máme oproti ostatním podnikatelům výhody i u sociálního a zdravotního pojištění a platí pro nás totéž co například pro studenty, viz Zdravotní a sociální pojištění studenta, důchodce.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt