logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zdravotní a sociální pojištění OSVČ studenta, důchodce

Studenti OSVČ - Důchodci OSVČ - Zdravotní pojištění - Sociální pojištění -

Studenti OSVČ

Jsme li student/ka do 26 let a zároveň OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), jsme bráni jako OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Důchodci OSVČ

Bereme-li důchod a jsme zároveň OSVČ, jsme bráni jako OSVČ vykonávající vedlejší činnost.

Zdravotní pojištění

Pokud do 8 dnů od začátku podnikání uvědomíme svoji zdravotní pojišťovnu, že jsme student/ka (nebo bereme důchod), je podnikání naše činnost vedlejší. Proto v prvním roce podnikání nemusíme platit zálohy, v dalších letech platíme zálohy jen tehdy, pokud jsme měli v předchozím roce zisk. Není pro nás stanovena minimální záloha, vypočtená záloha může činit třeba i pět korun. Pojištění doplatíme ze skutečně dosaženého zisku po skončení roku

Po skončení roku podáme kromě daňového přiznání také Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a z něj zjistíme, kolik máme doplatit za uplynulý rok a také výši záloh, které začneme platit po podání Přehledu.

Sociální pojištění

Musíme uvědomit úřad OSSZ, že jsme student/ka (nebo bereme důchod).

Jako student/ka podáme Potvrzení o studiu na OSSZ hned, nebo až s Přehledem příjmů po skončení roku . Můžeme využít tiskopisu potvrzení o studiu, který je součástí pokynů k vyplnění přehledu.

Pokud toto uděláme, naše výdělečná činnost brána jako vedlejší a proto

  • první rok nemusíme platit zálohy
  • po skončení roku podáme Přehled příjmů a výdajů a z něj výpočtem zjistíme, kolik máme za uplynulý rok doplatit. Byl-li náš zisk
    • nižší než určitá hranice (kolem 60 tisíc ročně, přesně viz Sociální pojištění při vedlejší činnosti), nebudeme platit nic, ani další rok zálohy
    • vyšší, doplatíme pojištění podle toho, co nám vyšlo v Přehledu a začneme platit zálohy vypočítané pro vedlejší činnost

Status studenta dokládáme každý rok, a to až do 26 let.

Reklama

reklama