logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

OSVČ jde do důchodu

OSVČ a předčasný důchod - OSVČ a řádný starobní důchod - Změnu nahlásíme na zdravotní a sociální pojištění - Zdravotní pojištění - neplatí minimální zálohy - Sociální pojištění - zálohy jako při vedlejší činnosti - OSVČ a předdůchod -

OSVČ a předčasný důchod

Tak za prvé: jako OSVČ nemůžeme mít předčasný důchod a myslet si, že budeme vydělávat jako "zamlada". Pokud bychom opravdu chtěli předčasný důchod, museli bychom své podnikání zrušit nebo přerušit, a nebo své příjmy umenšit tak, aby nám zisk vyšel maximálně cca 100 tisíc Kč za rok (přesná částka, kolik bychom si mohli vydělat, je v článku Nízký zisk a pojištění - rozhodná částka). 

Další možnosti výdělku v předčasném důchodu popisuje článek Předčasný důchod a práce či podnikání.

OSVČ a řádný starobní důchod

Pokud nechceme (často spíš nemůžeme) přerušit a umenšit svoje podnikání na výše uvedenou nízkou částku zisku za rok, musíme halt vydržet až na řádný důchod. V něm už si můžeme vydělávat jak chceme, na důchod nám nikdo nesáhne (kromě možná některých příbuzných).

Změnu nahlásíme na zdravotní a sociální pojištění

Do 8 dnů od změny (počátek pobírání důchodu nebo předčasného důchodu) nahlásíme změnu na svoji zdravotní pojišťovnu a na ČSSZ (OSSZ), tedy sociální pojištění.

Zdravotní pojištění - neplatí minimální zálohy

Pokud jsme tedy důchodce nebo předčasný důchodce, platí za nás zdravotní pojištění stát. Ovšem z toho co si vyděláme, musíme stejně zaplatit zdravotní pojištění. Neplatí pro nás ale "minimální zálohy", které jsou poměrně vysoké, takže nám možná skutečné zálohy i celková platba za zdravotní pojištění vyjdou nižší než před důchodem. V každém případě platíme přesně zálohy, které nám vyšly v Přehledu podle našeho loňského zisku.

Sociální pojištění - zálohy jako při vedlejší činnosti

Máme-li důchod nebo předčasný důchod, jsme takzvaně OSVČ s činností vedlejší. Platí pro nás minimální zálohy na sociální pojištění při vedlejší činnosti a ty jsou nižší než mají OSVČ v hlavní činnosti. Samozřejmě, když nám z Přehledu za loňský rok vyšly zálohy vyšší než minimální, musíme platit podle Přehledu.

OSVČ a předdůchod

Předdůchod se čerpá z peněz, které jsme si v předešlých letech sami naspořili na penzijním spoření. Narozdíl od předčasného důchodu můžeme během jeho pobírání neomezeně vydělávat a přitom využívat výhodu ohledně zdravotního pojištění. Stejně jako pro vydělávající starobní důchodce pro nás totiž neplatí minimální zálohy, viz odstavec výše "Zdravotní pojištění - neplatí minimální zálohy". U sociálního pojištění ale žádnou výhodu nemáme, zálohy i vyúčtování musíme platit jako dosud.

Reklama

reklama