DPP - Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je výhodný způsob, jak legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce musí být písemná. Zdarma ke stažení můžeme použít například jednoduchý vzor Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy.

Limit je 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se pojištění neplatí

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10 tisíc Kč nebo méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

Je-li odměna nad 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna/y přesáhla/y v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění - daň z příjmu

Z každé odměny zaměstnavatel strhne a odvede státu daň z příjmu. U jednoho zaměstnavatele v měsící může zaměstnanec podepsat Prohlášení a daň mu nebude stržena. Pokud má ale zaměstnavatelů víc, ti mu daň strhnou. Po skončení roku se může zaměstnanci část nebo celá stržená daň vrátit, pokud požádá své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a uvede je v daňovém přiznání. Pro přehlednost přehled situací, které mohou nastat:

1) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 10 tisíc Kč/měsíc a zaměstnanec nepodepsal ProhlášeníZaměstnavatel srazí z odměn daň z příjmu 15 %. Zaměstnanec tyto příjmy nemusí nikde uvádět. Může je ale uvést v daňovém přiznání a žádat daň zpět, pokud má nízké příjmy. K tomu od zaměstnavatele po skončení roku vyžádá Potvrzení o příjmu.

2) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 10 tisíc Kč/měsíc a zaměstnanec podepíše Prohlášení: Zaměstnavatel odvede z jeho odměn 15 % zálohu daně z příjmů. Předtím ale sníží základ daně o slevu na poplatníka a případně další slevy daně, které zaměstnanec uplatňuje, takže většinou vyjde daň nula. Pokud měl zaměstnanec v některém měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například z pracovního poměru a z Dohody o provedení práce, vyžádá po konci roku od dotyčných zaměstnavatelů Potvrzení o příjmu a zahrne odměny do svého daňového přiznání. Nebo mu jeden ze zaměstnavatelů může na požádání provést zúčtování daně ze mzdy

3) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele přesahuje 10 tisíc Kč/měsíc: Zaměstnavatel odvede z odměn 15 % zálohu daně z příjmů, při podepsaném Prohlášení sníží zálohu o slevy z daně. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy. (Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například z pracovního poměru od jednoho zaměstnavatele a z Dohody o provedení práce od jiného zaměstnavatele, podá daňové přiznání povinně.) 

Cestovní náhrady u DPP

Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt