logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Reklama

DPP - Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí být písemná, viz např.  Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy - zdarma ke stažení.

Limit je 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Odměna za práci na Dohodu

Viz Dohody.

Z celkových odměn do 10 tisíc se pojištění neplatí

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10 tisíc Kč nebo méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Strženou daň z příjmu (viz níže) si může zaměstnanec v rámci daňového přiznání nárokovat zpět, má-li za rok nízké příjmy. Zaměstnavatel mu na požádání vydá speciální Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Odměny nad 10 tisíc jako z pracovního poměru

Z odměny nad 10 tisíc Kč měsíčně se platí sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Totéž platí v případech, kdy zaměstnanec uzavře s jedním zaměstnavatelem více dohod současně a součet měsíčních odměn z dohod přesáhne 10 tisíc Kč.

Za zaměstnance, jehož odměna/y přesáhla/y v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Daň z příjmu podle Prohlášení

Vzhledem ke zdanění mohou nastat tyto situace:

1) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je maximálně 10 tisíc Kč / měsíc a zaměstnanec nepodepíše Prohlášení poplatníka:

Zaměstnavatel srazí z odměn daň 15 %. Zaměstnanec tyto příjmy nemusí nikde uvádět, ale může, takže pokud má během roku celkově nízké příjmy, získá zpět sraženou 15% daň z příjmu. Zaměstnavatel mu po skončení roku na požádání vydá Potvrzení o příjmu, tyto příjmy uvede zaměstnanec ve svém daňovém přiznání a finanční úřad mu vrátí sraženou daň.

2) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je maximálně 10 tisíc Kč / měsíc, ale zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka

nebo

3) Součet odměn u jednoho zaměstnavatele je vyšší než 10 tisíc Kč / měsíc:

V obou případech zaměstnavatel odvede z odměny 15 % zálohu daně z příjmů, při podepsaném Prohlášení poplatníka sníží zálohu o slevy z daně. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne odměny do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy. (Pokud má zaměstnanec v jednom měsíci dva nebo více příjmů zdaněných zálohovou daní, například mzdu od jednoho zaměstnavatele a odměnu za Dohodu o provedení práce od jiného zaměstnavatele, musí daňové přiznání podat povinně.)

Zaměstnavatel uplatní sraženou nebo zálohovou daň jako daňově uznatelný výdaj. Samozřejmě odměnu nebo mzdu uvede do výdajů v částce snížené o tuto daň.

Cestovní náhrady u DPP

Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Aktualizováno 25.3.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt