DPP - Dohoda o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce je výhodný způsob, jak legálně zajistíme některé činnosti jednorázového charakteru zaměstnanci, kterým stačí přivýdělek. Potřebujeme-li zaměstnat někoho soustavněji, je vhodnější Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce musí být písemná. Zdarma ke stažení můžeme použít například jednoduchý vzor Dohoda o provedení práce - vzor smlouvy.

Limit je 300 hodin ročně

Zaměstnanec může dohodu o provedení práce uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, s každým zaměstnavatelem až na 300 hodin ročně. Horní výše odměny není nijak omezená.

Z odměn do 10 tisíc se pojištění neplatí

Zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění z odměn 10 tisíc Kč nebo méně za měsíc (hrubého) u jednoho zaměstnavatele. Přitom může mít takové příjmy u více zaměstnavatelů.

Z odměn nad 10 tisíc se pojištění platí

Je-li odměna nad 10 tisíc Kč měsíčně, musí se z celé odměny odvést sociální, zdravotní i nemocenské pojištění stejně jako u běžného pracovního poměru. Když má zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem více dohod současně, rozhoduje součet odměn.

Za zaměstnance, jehož odměna/y přesáhla/y v konkrétním měsíci 10 tisíc Kč, podá zaměstnavatel přihlášku k pojištění zpětně v následujícím měsíci po tom, za který zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Zdanění - daň z příjmu

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Cestovní náhrady u DPP

Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

  • dohodou ke sjednanému dni,
  • písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, počínající dnem doručení druhé smluvní straně, nebo
  • písemným okamžitým zrušením, což se týká jen stejných případů, z jakých lze okamžitě zrušit pracovní poměr

Dohoda o provedení práce v zákoně

Dohoda o provedení práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt