logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Identifikovaná osoba k DPH

Identifikovaná osoba - plátce pro zahraniční plnění

Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, v České republice zůstává neplátcem (zjednodušeně řečeno). Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH.

Pokud jsme již plátcem DPH, nemůžeme se stát i identifikovanou osobou. (Pozor na pojem "osoba identifikovaná k dani", ten znamená zase něco jiného.)

Google AdSense i AdWords

Dříve se stávalo, že třeba student přidal na svůj web reklamy od Googlu AdSense, aby mu aspoň trochu vydělávaly. I když dostal za měsíc třeba jen pár korun, měl smůlu, byl z něj automaticky plátce DPH, a tím mu přibyla spousta povinností a papírování. Ve stejné situaci se ocitl každý, kdo začal své služby nebo zboží propagovat prostřednictvím Google AdWords.

Od ledna 2013 už stačí být identifikovanou osobou.

Povinná registrace

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (podle §6 g-i Zákona o DPH):

  • Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)
  • Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.
  • Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.
  • Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby.

Registrace identifikované osoby

Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se stali identifikovanou osobou (viz výše).

Jak daňové přiznání a souhrnné hlášení

Pokud nám vznikne daňová povinnost (musíme zaplatit daň z důvodů, pro které jsme se povinně registrovali), tak do 25. dne následujícího měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH, blíže viz výše. Jestliže nám nevznikla daňová povinnost, tak přiznání nepodáváme (například když máme jen příjmy z Google AdSense, podáváme jen souhrnné hlášení).

Pokud jsme poskytli pouze službu do EU (například umístili reklamu Google AdSense na svůj web), podáme zase měsíční souhrnné hlášení pro EU. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.

Zrušení registrace identifikované osoby

O zrušení registrace identifikové osoby můžeme požádat, jestliže

  • nám za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb, z dodání zboží s instalací nebo montáží, případně soustavami nebo sítěmi, přiznat daň z pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nám nevznikla povinnost podat souhrnné hlášení (v souvislosti s poskytnutými službami)
  • jsme v současném ani předcházejícím kalendářním roce nepořídili zboží (s výjimkou nového dopravního prostředku a zboží podléhajícího spotřební dani) v hodnotě nad 326 000 Kč
  • jsme přestali vykonávat ekonomickou činnost

Aktualizováno 14.2.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt