Stravné OSVČ - cestovní náhrady

Stravné OSVČ - Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku - Zahraniční stravné, kapesné - Zákon o dani z příjmů -

Stravné OSVČ

Stravné (dříve "diety") je daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem samostatné činnosti.

Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku

Při cestách v tuzemsku můžeme jako OSVČ uplatnit stravné při pracovních cestách dlouhých 12 až 18 hodin, a při pracovních cestách delších než 18. hodin. Hodnoty stravného stát mění vyhláškou každý rok.

Zahraniční stravné, kapesné

Jako OSVČ si můžeme uplatnit v daňových výdajích stravné při zahraniční pracovní cestě až do výše náhrad vymezených pro státní zaměstnance a kapesné ve výši 40% stravného.

Plnou základní sazbu zahraničního stravného si můžeme uplatnit, jestliže v kalendářním dnu strávíme mimo území ČR dobu delší než 18 hodin.

Jestliže jsme v zahraničí déle než 12 hodin, ale méně než 18 hodin, můžeme si uplatnit stravné ve výši 2/3 základní sazby.

Jestliže jsme v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však jednu hodinu, uplatníme stravné ve výši 1/3 základní sazby.

Hodnoty stravného pro zahraniční cesty stát mění vyhláškou každý rok.

Zákon o dani z příjmů

Daňová uznatelnost stravného viz § 24 odst.2 písm. k) zákona o daních z příjmů. 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt