logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Stravné OSVČ - cestovní náhrady

Stravné OSVČ - Jen ti, co vedou daňovou evidenci  - Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku - Zahraniční stravné, kapesné - Zákon -

Stravné OSVČ

Stravné (dříve "diety") je daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem samostatné činnosti.

Jen ti, co vedou daňovou evidenci 

Uplatňovat do výdajů jej můžeme jen tehdy, když vedeme daňovou evidenci (nebo podvojné účetnictví).

(Tedy ne když máme paušální výdaje procentem z příjmů a nebo paušální daň). 

Sazby pro stravné - diety při cestách v tuzemsku

Při cestách v tuzemsku můžeme jako OSVČ uplatnit stravné při pracovních cestách dlouhých 12 až 18 hodin, a při pracovních cestách delších než 18. hodin. Hodnoty stravného stát mění vyhláškou každý rok.

Zahraniční stravné, kapesné

Jako OSVČ si můžeme uplatnit v daňových výdajích stravné při zahraniční pracovní cestě až do výše náhrad vymezených pro státní zaměstnance a kapesné ve výši 40% stravného.

Plnou základní sazbu zahraničního stravného si můžeme uplatnit, jestliže v kalendářním dnu strávíme mimo území ČR dobu delší než 18 hodin.

Jestliže jsme v zahraničí déle než 12 hodin, ale méně než 18 hodin, můžeme si uplatnit stravné ve výši 2/3 základní sazby.

Jestliže jsme v zahraničí 12 hodin a méně, alespoň však jednu hodinu, uplatníme stravné ve výši 1/3 základní sazby.

Hodnoty stravného pro zahraniční cesty stát mění vyhláškou každý rok.

Zákon

Více viz § 24 odst.2 písm. k) zákona o daních z příjmů

Reklama

reklama