Jak podnikat v roce 2019

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

Aktuality:

Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

Novinky platné od roku 2019:

* Změny stravného u zahraničních cest za účelem podnikání.

* Vyšší cestovní náhrady za pohonné hmoty, pokud používáme tento způsob výdajů na auto.

* Vyšší záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ s činností hlavní. 

* Vyšší limity pro výdaje procentem zatím neprošly schvalovacím procesem. 

Nemocenské pojištění musí být připsáno na účet OSSZ do konce následujícího měsíce, než na který je placeno.

Zálohy na sociální pojištění musí být připsány na účet OSSZ do konce následujícího měsíce, než na který jsou placeny.

* Z odměn z Dohody o pracovní činnosti se nemusí platit zdravorní ani sociální pojištění až do 2999 Kč za měsíc. Platí se až od 3000 Kč.

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Máme mít živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a dáváme reklamy na FB či AdWords, píšeme výdaje do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.3.2019 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za únor a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání za únor jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

1.4.2019 - jak podnikatPokud jsme v únoru měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

1.4.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme měli zaměstnance a přihlásili se k dani vybírané srážkou, podáme Vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2018, na papírovém formuláři nebo elektronicky.

 

1.4.2019 - daňové přiznání k dani z příjmůTermín pro daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2018 a platbu daně na účet finančního úřadu. Tolerováno dalších 5 pracovních dní bez sankcí.

Pokud jsme v roce 2018 obdrželi příjem osvobozený od daně z příjmů a převyšující cenu 5 milionů Kč, musíme to oznámit.

 

1.4.2019 -  Záloha na sociální pojištění za březen má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za březen má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce dubna.)

30.4.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v březnu měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

30.4.2019 - Záloha na sociální pojištění za duben má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za duben má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce května.)

 

31.5.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v dubnu měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt