Jak podnikat rok 2017

Podnikání a samostatná činnost podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných.

novinky

Aktuálně, schváleno pro rok 2017:

* Můžeme si vybrat, zda pro výdaje procentem z příjmů použijeme vyšší limit jako dosud, nebo nižší limit s výhodou slevy na dítě a na manžela.

* Vyšší daňové slevy na děti

* Paušální daň je dostupnější než dříve.

* Vyšší úspora daně z příjmu za penzijní připojištění, ale musíme ukládat víc.

* Od  března mají EET i obchodníci.

* Pokud máme EET, platí pro nás sleva daně z EET pro příjmy za první rok.

 

 

novinky

Schváleno pro rok 2018:

* Z odměny do 2500 Kč měsíčně na Dohodu o pracovní činnosti se strhne daň z příjmu, pokud zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani (dříve záloha).  
 

* Pro daňový bonus ze slevy na děti se do příjmů už nepočítají příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku.

* Výdaje procentem mají nižší strop, ale můžeme použít daňovou slevu na dítě i manžela.

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.10.2017 - DPHJsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení a zaplatíme DPH za 3. čtvrtletí nebo za září. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.10.2017 - Pokud jsme se stali letos plátcem DPH, můžeme zkusit požádat o změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní.

 

31.10.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v září měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

8.11.2017 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za říjen musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

20.11.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

20.11.2017 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za říjen musí být na účtu OSSZ.

- Máme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za říjen musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

27.11.2017 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za říjen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.11.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v říjnu měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt