logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak podnikat rok 2015

Daňový kalendář

novinky

Schváleno pro rok 2016:

* Od platby za leden 2016 je minimální záloha na zdravotní pojištění zvýšena na 1823 Kč.

* Jsme-li plátce DPH, musíme přiznání k DPH podávat již jedině elektronicky - online.

* Jsme-li plátci DPH, budeme podávat navíc kontrolní hlášení. Poprvé za leden nebo první čtvrtletí roku 2016. Za tím účelem je třeba rozšířit svoji daňovou evidenci k DPH.

novinky

Již platné novinky roku 2015:

* Po čtyřech letech, kdy zrušíme všechny své živnosti, budou všechny údaje o nás převedeny do neveřejné části živnostenského rejstříku.

* Nová sleva daně za umístění dítěte v MŠ, použili jsme již pro příjmy za rok 2014.

* Vyšší stravné, vyšší cestovní náhrady za auto v roce 2015.

* Máme-li datovou schránku coby podnikající FO, veškerá "formulářová podání", tedy i přiznání, podáváme elektronicky, ne na papíře.

* Nově individuální prominutí penále či úroku z prodlení při součinnosti nebo ospravedlnitelných důvodech. 

* U solidární 7% daně můžeme zohlednit ztrátu z minulých let.

* Výdaje paušálem jsou zastropovány pro všechny typy příjmů ze samostatné činnosti i z pronájmu.

* Vyšší daňová sleva na druhé a každé další dítě.

* Bereme-li důchod a máme příjem přes 840 tis Kč za rok, náš důchod není osvobozený od daně z příjmu.

* Od ledna 2015 přibyla druhá snížená sazba DPH ve výši 10%.

* Od prosince 2014 ručíme za DPH našeho dodavatele, když zaplatíme přes 540 tisíc Kč na účet nezveřejněný v registru plátců. Dosud byl limit 700 tisíc Kč.

* Registrovaní partneři se posuzují stejně jako manželé, což je důležité u daňové slevy na dítě a manželku/manžela.

Tvorba webu

:// Na tvorbu webu stačí volná živnost, viz Jak začít podnikatPříležitostné příjmy do 30 tisíc za rok nedaníme.

Google AdSense

:// Příjem z Google AdSense na webu z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, musíme podávat souhrnné hlášení. Je třeba mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt