logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak podnikat rok 2014, 2015

Daňový kalendář

novinky

Aktuality pro rok 2015:

* Po čtyřech letech od zrušení všech živností budou všechny údaje o nás převedeny do neveřejné části živnostenského rejstříku.

* Opět změna pro autorské příjmy. Výhoda z roku 2014 se po roce ruší.

* Zavádí se nová sleva daně za umístění dítěte v MŠ, použijeme již pro příjmy za rok 2014.

* Od ledna je vyšší stravné.

* Od ledna jsou vyšší cestovní náhrady za auto.

* Máme-li datovou schránku coby podnikající FO, veškerá "formulářová podání", tedy i přiznání, podáváme elektronicky, ne na papíře.

* Zavádí se individuální prominutí penále či úroku z prodlení při součinnosti nebo ospravedlnitelných důvodech. 

* U solidární 7% daně můžeme zohlednit ztrátu z minulých let.

* Pro příjym od roku 2015 jsou výdaje paušálem omezeny stropem pro všechny typy příjmů ze samostatné činnosti i z pronájmu.

* Od prosince 2014 ručíme za DPH našeho dodavatele při platbě přes 540 tisíc Kč na účet nezveřejněný v registru plátců. Dosud byl limit 700 tisíc Kč.

* Od 1. 12. 2014 je snížen limit pro platby v hotovosti z 350 000 Kč na 270 000 Kč.

* Od roku 2015 je vyšší daňová sleva na druhé a každé další dítě.

* Máme-li důchod a příjem přes 840 tis Kč za rok, náš důchod není osvobozený od daně z příjmu.

* Od roku 2015 přibývá druhá snížená sazba DPH ve výši 10%.

* Od platby za leden 2015 (splatná do 8. února) se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění.

Změny v roce 2014:

* Jednotné kurzy pro rok 2014.

* Na poslední chvíli byla zavedena nová sleva daně za umístění dítěte v MŠ.

* "Milionářská daň" 7% platí pro základ daně vyšší než 1 245 216 Kč.

* I když bereme důchod, máme nárok na základní slevu daně. Platí i zpětně pro rok 2013 (podáme dodatečné daňové přiznání).

* Zvýšil se nezdanitelný limit pro příležitostné příjmy na 30 tisíc Kč za rok.

* Sraženou daň z autorských honorářů do 10 tisíc Kč/měsíc za rok 2014 můžeme v rámci daňového přiznání snížit uplatněním výdajů. Při nízkých příjmech se nám sražená daň vrátí.

* Registrovaní partneři se posuzují stejně jako manželé (důležité u daňové slevy na dítě a manželku/manžela).

* Strženou daň z odměn do 10 tisíc Kč/měsíc na dohodu o provedení práce můžeme v rámci daňového přiznání nárokovat zpět, máme-li za rok nízké příjmy.

* Pokud je samostatná výdělečná činnost náš hlavní příjem a uplatňujeme paušální výdaje, nemůžeme mít i daňovou slevu na dítě či manžela/ku.

Tvorba webu

:// Na tvorbu webu stačí volná živnost, viz Jak začít podnikatPříležitostné příjmy do 30 tisíc za rok nedaníme.

Google AdSense

:// Příjem z Google AdSense na webu z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, musíme podávat souhrnné hlášení. Je třeba mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt