Jak podnikat rok 2018

Jak zvládnout všechny evidence, pojištění a daně

novinky

Aktuálně:

* Od ledna je minimální mzda 12 200 Kč, minimální hodinová 73,20 Kč.

* Měsíční plátce DPH s obratem pod 10 milionů Kč za minulý rok si může zdaňovací období změnit na čtvrtletní. Stačí to vyznačit na daňovém přiznání k DPH, které podává v lednu.

 

 

* Pro přepočet příjmů roku 2017 z cizích měn použijeme jednotné kurzy.

* Od ledna je vyšší stravné při cestách spojených s podnikáním.

* 3. a 4. vlnu EET pro řemeslníky a další OSVČ zrušil Ústavní soud.

* Od února nemusíme v EET evidovat platby kartou a platebními online branami. 

* Od platby za leden je vyšší záloha na zdravotní pojištění (splatno 8. února).

* Použijeme-li pro příjmy za rok 2017 paušální výdaje procentem z příjmů, můžeme si vybrat vyšší limit jako dosud, nebo nižší limit s výhodou slevy na dítě a manžela.

* Za rok 2017 je vyšší sleva daně z příjmu na děti. Pro bonus se do příjmů už nepočítají příjmy z pronájmu a kapitálového majetku.

* Kdo začal s EET, může v daňovém přiznání k dani z příjmu za ten rok uplatnit slevu daně na EET.

* Z výdělků do 2500 Kč měsíčně na Dohody o pracovní činnosti se od roku 2018 daň z příjmu strhává. 

* Od května je vyšší záloha na sociální pojištění.

* Pro příjmy za rok 2018 můžeme uplatnit jen nižší výdaje procentem, ale můžeme použít daňovou slevu na dítě i manžela.

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do daňového přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.1.2018 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za prosinec nebo 4. čtvrtletí a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU. Máme-li měsíční zdaňovací období a splňujeme podmínky pro čtvrtletní, můžeme změnu oznámit vyznačením na formuláři přiznání.

 

31.1.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v prosinci měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme ji na účet FÚ.

 

31.1.2018 - Silniční daňPřiznání k silniční dani: Pokud jsme užívali auto k podnikání, podáme daňové přiznání k silniční dani za rok 2017 a případně doplatíme silniční daň na účet FÚ.

 

31.1.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud některý zaměstnanec skončil dříve než poslední den roku, podáme na OSSZ jeho Evidenční list důchodového pojištění za předešlý rok.

 

31.1.2018 - Přiznání k dani z nemovitých věcí: Pokud jsme v minulém roce nabyli nemovitost nebo máme jiný důvod, podáme přiznání k dani z nemovitých věcí podle stavu k 1. lednu letošního roku.

 

8.2.2018 - Záloha na zdravotní pojištění za leden.

 

15.2.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance (i na Dohody), potřebujeme jejich podpis na  Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok 2018 i na zúčtování záloh za rok 2017.

 

20.2.2018 - Záloha na sociální pojištěn za leden. A platíme-li si nemocenské pojištění, platba za leden musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt