Jak podnikat rok 2018

Jak zvládnout všechny evidence, pojištění a daně

novinky

Aktuálně:

* Od května 2018 je vyšší záloha na sociální pojištění.

* Letos si raději schovávejme všechny doklady za výdaje, protože pro příjmy za rok 2018 už je nižší limit pro výdaje procentem.

* Použijeme-li pro příjmy za rok 2017 paušální výdaje procentem z příjmů, můžeme si vybrat vyšší limit jako dosud, nebo nižší limit s výhodou slevy na dítě a manžela.

* Máme-li zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti s odměnou do 2500 Kč měsíčně, daň z příjmu jim strháváme a posíláme na číslo účtu pro daň srážkovou. 

* Pro přepočet příjmů roku 2017 z cizích měn použijeme jednotné kurzy.

* Od ledna 2018 je vyšší stravné při cestách spojených s podnikáním.

* Od března 2018 nemusíme v EET evidovat platby kartou a platebními online branami. 

* Kdo začal s EET, může v daňovém přiznání k dani z příjmu za ten rok uplatnit slevu daně na EET.

* Od ledna je minimální mzda 12 200 Kč, minimální hodinová 73,20 Kč.

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do daňového přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.5.2018 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za duben a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání za duben jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.5.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v dubnu měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

31.5.2018 -   Pokud jsme poplatníkem daně z nemovitých věcí, zaplatíme daň na účet finančního úřadu.

 

8.6.2018 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za květen musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

15.6.2018 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2017 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

20.6.2018 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za květen musí být na účtu OSSZ.

- Platíme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za květen musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

20.6.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

25.6.2018 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za květen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt