Jak podnikat - rok 2018 a 2019

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

 Pro příjmy za rok 2018:

* Příjmy a výdaje v cizí měně můžeme přepočítat kurzem viz Cizí měna.

Výdaje procentem jsou zastropovány, ale vyplatí se (pokud nemáme nákup a prodej).

Solidární zvýšení daně 7% navíc platíme ze základu daně přes 1 438 992 Kč (jen závislá a samostatná činnost).

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

Novinky platné od roku 2019:

* Změny jsou i pro sazby stravného u zahraničních cest za účelem podnikání.

* Zvýšily se cestovní náhrady za pohonné hmoty, pokud používáme tento způsob výdajů na auto.

* Od ledna je vyšší záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ s činností hlavní. Vyšší lednová částka 2208 Kč je splatná do 8. února.

* Zvýšení limitů pro výdaje procentem zatím neprošlo celým schvalovacím procesem. Odvod daně a pojištění jednou částkou pro neplátce DPH, kteří mají obrat menší než milion Kč, je ve stadiu debat.

Nemocenské pojištění je splatné během celého měsíce, na který je pojistné určeno. V té době musí být připsány na účet OSSZ. Bez sankce a bez zrušení nemocenského pojištění lze pojistné zaplatit až do konce následujícího měsíce.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné během celého měsíce, na který je záloha určena. V té době musí být připsány na účet OSSZ. Bez sankce lze zálohu zaplatit až do konce následujícího měsíce.

* Od roku 2019 je vyšší limit u Dohod o pracovní činnosti, do 2999 Kč je bez pojištění. Zdravotní a sociální pojištění se nově odvádí až od příjmu alespoň 3000 Kč měsíčně.

* Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Máme mít živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a dáváme reklamy na FB či AdWords, píšeme výdaje do přiznání k DPH i kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.2.2019 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za leden a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme jen přiznání, a to jen tehdy, pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Ať plátce nebo identifikovaná osoba, souhrnné hlášení podá, pokud měla plnění s EU.

 

28.2.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v lednu měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme ji na účet FÚ.

 

28.2.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v předchozím roce měli zaměstnance (i na Dohody), podáme Vyúčtování daně z příjmů.

 

28.2.2019 - Záloha na sociální pojištění za únor má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za únor má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce března.)

 

8.3.2019 - Záloha na zdravotní pojištění za únor.

 

15.3.2019 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2017 převýšila 150 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

20.3.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiOdvést zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

20.3.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme měli zaměstnance a ještě jsme nepodali Vyúčtování daně z příjmů za rok 2018, podáme je elektronicky.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt