Jak podnikat: rok 2018 a 2019

Jak na daně, pojištění a evidence OSVČ

novinky

Novinky platné od roku 2019:

* Změny jsou i pro sazby stravného u zahraničních cest za účelem podnikání.

* Zvýšily se cestovní náhrady za pohonné hmoty, pokud používáme tento způsob výdajů na auto.

* Od ledna je vyšší záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ s činností hlavní. Vyšší lednová částka 2208 Kč je splatná do 8. února.

* Zvýšení limitů pro výdaje procentem zatím neprošlo celým schvalovacím procesem.  

Nemocenské pojištění je splatné během celého měsíce, na který je pojistné určeno. V té době musí být připsány na účet OSSZ. Bez sankce a bez zrušení nemocenského pojištění lze pojistné zaplatit až do konce následujícího měsíce.

Zálohy na sociální pojištění jsou splatné během celého měsíce, na který je záloha určena. V té době musí být připsány na účet OSSZ. Bez sankce lze zálohu zaplatit až do konce následujícího měsíce.

* Od roku 2019 je vyšší limit u Dohod o pracovní činnosti, do 2999 Kč je bez pojištění. Zdravotní a sociální pojištění se nově odvádí až od příjmu alespoň 3000 Kč měsíčně.

* Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

 Změny platné pro příjmy za rok 2018:

* Příjmy a výdaje v cizí měně můžeme přepočítat kurzem, který finanční úřad zveřejnil pokynem D, viz Cizí měna.

Výdaje procentem se vyplatí jen pro příjmy do milionu Kč za rok.

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

* Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnná hlášení. Potřebujeme živnostenské oprávnění viz Výdělek na webu.

* Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do daňového přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

25.1.2019 - DPHPřiznání k DPH: Jsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za prosinec nebo 4. čtvrtletí a odvedeme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU. Máme-li měsíční zdaňovací období a splňujeme podmínky pro čtvrtletní, můžeme změnu oznámit vyznačením na formuláři přiznání.

 

31.1.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v prosinci měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme ji na účet FÚ.

 

31.1.2019 - Silniční daňPřiznání k silniční dani: Pokud jsme užívali auto k podnikání, podáme daňové přiznání k silniční dani za rok 2018 a případně doplatíme silniční daň na účet FÚ.

 

31.1.2019 - Záloha na sociální pojištění za leden má být na účtu OSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, pojistné za leden má být na účtu OSSZ. (Oboje je možné bez sankce až do konce února.)

 

31.1.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud některý zaměstnanec skončil dříve než poslední den roku, podáme na OSSZ jeho Evidenční list důchodového pojištění za minulý rok.

 

31.1.2019 - Přiznání k dani z nemovitých věcí: Pokud jsme v minulém roce nabyli nemovitost nebo máme jiný důvod, podáme přiznání k dani z nemovitých věcí podle stavu k 1. lednu letošního roku.

 

8.2.2019 - Záloha na zdravotní pojištění za leden.

 

15.2.2019 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance (i na Dohody), vyzveme je k podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů na rok 2019.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt