Jak podnikat rok 2017

Jak zvládnout všechny evidence, pojištění a daně

novinky

Aktuálně:

* Od platby za leden 2018 je vyšší záloha na zdravotní pojištění (do 8. února).

* Z výdělků do 2500 kč měsíčně na Dohody o pracovní činnosti se od roku 2018 daň z příjmu strhává, stejně jako je tomu u Dohody o provedení práce. 

* Od března 2018 máme začít s EET, pokud máme svobodné povolání nebo podnikáme v dopravě či zemědělství.

* Uplatníme-li pro příjmy roku 2017 paušální výdaje procentem z příjmů, můžeme si vybrat, zda použijeme vyšší limit jako dosud, nebo nižší limit s výhodou slevy na dítě a na manžela.

* V daňovém přiznání k dani z příjmu uplatníme vyšší slevy na děti. Pro daňový bonus se do příjmů už nepočítají příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku.

* Více na dani z příjmu ušetříme, pokud na penzijní připojištění ukládáme víc.

* Pokud jsme začali s EET (nyní tedy obchodníci), uplatníme v daňovém přiznání k dani z příjmu slevu daně na EET.

* Od května 2018 je vyšší záloha na sociální pojištění.

 * Od června 2018 máme začít s EET, pokud provozujeme vybraná řemesla a výrobní činnosti.

* Pro příjmy za rok 2018 můžeme uplatnit jen nižší výdaje procentem, ale můžeme použít daňovou slevu na dítě i manžela.

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

15.12.2017 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2016 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

15.12.2017 - silniční daňUžíváme-li auto k podnikání, zaplatíme zálohu na silniční daň za říjen a listopad na účet FÚ.

 

20.12.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

20.12.2017 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za listopad musí být na účtu OSSZ.

- Máme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za listopad musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.


27.12.2017 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za listopad a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

2.1.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v listopadu měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme ji na účet FÚ.

 

9.1.2018 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

22.1.2018 - Záloha na sociální pojištění za prosinec. A platíme-li si nemocenské pojištění, platba za prosinec musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt