Jak podnikat rok 2017

Jak podnikat jako OSVČ a zvládnout všechny evidence, pojištění a daně

novinky

Aktuálně, platné pro rok 2017:

* Uplatníme-li pro příjmy roku 2017 paušální výdaje procentem z příjmů, můžeme si vybrat, zda použijeme vyšší limit jako dosud, nebo nižší limit s výhodou slevy na dítě a na manžela.

* Vyšší daňové slevy na děti

* Vyšší úspora daně z příjmu za penzijní připojištění, ale musíme ukládat víc.

* Od  března začali s EET i obchodníci.

* Pokud jsme letos začali s EET, můžeme uplatnit slevu daně z EET..

 

 

novinky

Platné pro rok 2018:

* Od května 2018 je vyšší záloha na sociální pojištění.

* Od platby za leden 2018 je vyšší záloha na zdravotní pojištění.

* Z odměny do 2500 Kč měsíčně na Dohodu o pracovní činnosti se strhne daň z příjmu, pokud zaměstnanec nepodepsal Prohlášení k dani (dříve záloha).  

 
* Od března 2018 bychom měli začít s EET, pokud máme svobodné povolání nebo podnikáme v dopravě či zemědělství. Od června 2018 máme začít, pokud provozujeme vybraná řemesla a výrobní činnosti.
 
* Pro daňový bonus ze slevy na děti se do příjmů už nepočítají příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku.
 
* Výdaje procentem jsou nižší, ale můžeme použít daňovou slevu na dítě i manžela.
novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

20.11.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

20.11.2017 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za říjen musí být na účtu OSSZ.

- Máme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za říjen musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

27.11.2017 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za říjen a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

30.11.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v říjnu měli zaměstnance na Dohodu o provedení práce, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme tuto daň na účet FÚ.

 

8.12.2017 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za listopad musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

15.12.2017 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2016 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

15.12.2017 - silniční daňUžíváme-li auto k podnikání, zaplatíme zálohu na silniční daň za říjen a listopad na účet FÚ.

 

20.12.2017 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt