logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Jak podnikat rok 2014

Daňový kalendář

  25.7.2014 - DPH Jsme-li plátce DPH, podáme daňové přiznání a zaplatíme DPH za 2. čtvrtletí nebo za červen na účet FÚ. Jsme-li identifikovaná osoba, podáme přiznání za červen, máme-li pro něj náplň.

  - Jsme li plátce DPH nebo identifikovaná osoba, podáme souhrnné hlášení pro EU za 2. čtvrtletí nebo za červen, máme-li pro něj náplň.

   

  31.7.2014 - Pokud nám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013 zpracoval daňový poradce, podáme OSSZ a své zdravotní pojišťovně Přehledy za rok 2013. Pojistné doplatíme do 8 dnů od podání přehledů.

   

  31.7.2014 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, jemuž vybíráme daň srážkou (časté třeba u Dohody), odvedeme daň z odměn za červen na účet FÚ.

   

  31.7.2014 - Pokud jsme v roce 2013 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a neměli povinnost podat daňové přiznání, své OSSZ podáme Přehled za rok 2013.

   

  8.8.2014 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za červenec musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

   

  20.8.2014 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za červenec musí být na účtu OSSZ.

  - Platíme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za červenec musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

   

  20.8.2014 -

  daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

   

  25.8.2014 - Jsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a zaplatíme DPH za červenec na účet FÚ. Jsme-li identifikovaná osoba, podáme přiznání jen tehdy, máme-li pro něj náplň.

  - Jsme-li plátce DPH nebo identifikovaná osoba s měsíčním zdaňovacím obdobím, podáme souhrnné hlášení pro EU za červenec, máme-li pro něj náplň.

  1.9.2014 - daň z příjmů FO ze závislé činnosti Máme-li zaměstnance, jemuž vybíráme daň srážkou (časté třeba u Dohody), odvedeme daň z odměn za červenec na účet FÚ.

   

novinky

Novinky a stále aktuální změny:

* Darovat můžeme až 15% ze základu daně a snížit si tím daň z příjmů.

* Zvýšil se nezdanitelný limit pro příležitostné příjmy na 30 tisíc Kč za rok.

* Autorský honorář do 10 tisíc Kč/měsíc nám zdaní srážkou ten, kdo jej vyplácí. Sraženou daň můžeme po konci roku v rámci daňového přiznání snížit uplatněním výdajů. Při nízkých příjmech si můžeme nárokovat zpět celou sraženou daň.

* Registrovaní partneři se posuzují stejně jako manželé (důležité u daňové slevy na dítě a manželku/manžela).

* Pracujeme-li na dohodu o provedení práce s příjmem do 10 tisíc kč/měsíc a nepodepsali jsme Prohlášení, bude nám daň z příjmu stržena. Můžeme ji po skončení roku v rámci daňového přiznání nárokovat zpět, máme-li nízké příjmy.

* Nemocenské pojištění můžeme mít i coby OSVČ s vedlejší činností.

* Máme-li e-shop, upravíme obchodní podmínky - změnily se pravidla pro vracení zboží a reklamace.

* Jsme-li plátce DPH a hradíme přes 700 tisíc Kč, ověříme účet dodavatele v registru plátců. Při platbě na nezveřejněný účet bychom ručili za DPH.

* Jsme-li plátce DPH a náš dodavatel je v registru plátců označen "nespolehlivý plátce", hrozí nám ručení za jeho DPH.

* Pokud uplatňujeme paušální výdaje, nemůžeme mít i daňovou slevu na dítě či manžela/ku (u vedlejších příjmů můžeme).

* Nemáme-li živnostenské oprávnění, výdaje paušálem uplatníme maximálně do 800 tisíc Kč.

* Máme-li základ daně vyšší než 1,24 mil Kč, zaplatíme i solidární příspěvek.

* Jsme-li plátce DPH a podali jsme souhrnné hlášení či výpis z evidence nebo máme obrat přes 6 milionů Kč za 12 kalendářních měsíců, daňové přiznání k DPH podáme elektronicky.

Aktuality na facebook

 

Chcete-li dostávat mimořádné aktuality na FB, "lajkujte".

Tvorba webu

:// Na tvorbu webu stačí volná živnost, viz Jak začít podnikatPříležitostné příjmy do 20 tisíc za rok nedaníme.

Reklama na webu

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, musíme podávat souhrnné hlášení. Je třeba mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt