Jak podnikat rok 2018

Jak na evidence, pojištění a daně OSVČ

novinky

Novinky platné od roku 2019:

* Zálohu na prosinec 2018 na sociální pojištění nemusíme vůbec platit. Pokud ji chceme zaplatit, je to možné jen od 21. do 31. prosince.  

* Od ledna 2019 platíme zálohy na sociální pojištění během měsíce, na který je záloha určena. V té době musí být připsány na účet OSSZ.

* Od roku 2019 se sociální a zdravotní pojištění odvádí u Dohod o pracovní činnosti z odměn až od 3000 Kč měsíčně, a ne od 2500, jako je tomu dosud.

* Aktuality dáváme na Facebook:

 
 

 

 

novinky

 Změny platné od roku 2018:

* Milionářská daň - solidární příplatek platí i pro příjmy za rok 2018.  

* Schovávejme si raději všechny doklady za výdaje, protože od letoška už je jen nižší limit pro výdaje procentem. Vyplatí se už jen pro příjmy do milionu Kč za rok.

* Máme-li zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti s odměnou do 2500 Kč měsíčně, daň z příjmu jim strháváme a posíláme na číslo účtu pro daň srážkovou.  (Dříve se z těchto odměn platila daň zálohově.)

* Od ledna 2018 je vyšší stravné při cestách spojených s podnikáním.

* Od března 2018 nemusíme v EET evidovat platby kartou a platebními online branami. 

* Od ledna je minimální mzda 12 200 Kč, minimální hodinová 73,20 Kč.

* Od května 2018 je vyšší záloha na sociální pojištění.

* Změny dáváme na Facebook:

 
 

 

 

novinky

AdSense, AdWords, Facebook

:// Příjem z Google AdSense z nás dělá identifikovanou osobu k DPH, podáváme souhrnné hlášení. Musíme mít živnostenské oprávnění, viz Výdělek na webu.

:// Jsme-li plátce DPH a používáme reklamy na FB nebo AdWords, píšeme výdaje do daňového přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.

Daňový kalendář

17.12.2018 - Pokud naše daň z příjmů za rok 2017 převýšila 30 tisíc Kč, zaplatíme čtvrtletní či pololetní zálohu na daň z příjmů na účet FÚ.

 

17.12.2018 - silniční daňUžíváme-li auto k podnikání, zaplatíme zálohu na silniční daň za říjen a listopad na účet FÚ.

 

20.12.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiMáme-li zaměstnance, odvedeme měsíční zálohy daně z mezd na účet FÚ.

 

20.12.2018 - Záloha na sociální pojištění OSVČ za listopad musí být na účtu OSSZ.

- Máme-li nemocenské pojištění OSVČ, platba za listopad musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.


27.12.2018 - DPHJsme-li plátce DPH a máme měsíční zdaňovací období, podáme daňové přiznání a kontrolní hlášení za listopad a zaplatíme DPH. Coby identifikovaná osoba podáme přiznání jen pokud nám vznikla povinnost odvést DPH. Coby plátce i identifikovaná osoba podáme i souhrnné hlášení, pokud jsme měli plnění s EU.

 

31.12.2018 - daň z příjmů FO ze závislé činnostiPokud jsme v listopadu měli zaměstnance na Dohodu, jemuž jsme vybrali daň z příjmu srážkou, odvedeme ji na účet FÚ.

 

31.12.2018 - Záloha na sociální pojištění za prosinec může být na účtu ČSSZ. A platíme-li si nemocenské pojištění, platba za prosinec musí být na účtu OSSZ, jinak pojištění zanikne.

 

8.1.2019 - Záloha na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec musí být na účtu zdravotní pojišťovny.

 

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt